Strona główna Dni Pola 2017 O nas Diagnoza Terapia Profilaktyka Aplikacja Oferta Thorus Blog Kontakt

Warsztatem pracy każdego Gospodarstwa Rolnego jest gleba. Rolnictwo, które przez wieki rozwoju dotarło do punktu, w którym styka się nauka z wielu dziedzin i zaawansowana technologia, nie miałoby prawa zaistnieć, gdyby nie gleba, która warunkuje produkcję rośliną i w dalszym etapie również zwierzęcą. Warunkiem dobrej praktyki rolniczej jest utrzymanie gleby w wysokiej kulturze. Gleba jest kluczowym zasobem i dlatego też powinniśmy podchodzić do niej ze szczególnym pietyzmem.

Terapia gleby

1. Ustabilizowanie poziomu pH

Przyswajalność pierwiastków w zależności od pH gleby

Narzędzia:

Nawozy wapniowe z grupy Granukal i Agrokarb (rozdrobnione i granulowane)

2. Ustabilizowanie właściwości mikrobiologicznych gleby oraz zwiększenie poziomu próchnicy

Znaczenie mikroorganizmów w glebie:
Poprawiają strukturę i żyzność gleby oraz wzmacniają wzrost roślin. Użyźniają gleby zniszczone uproszczonym płodozmianem i pozbawione nawożenia organicznego. Przetwarzają materię organiczną i nieorganiczną zawartej w glebie. Wpływają na tworzenie struktury gruzełkowatej oraz wzrost zawartości próchnicy. Warunkują przemiany mikrobiologiczne w glebie, które są kluczowe dla kondycji i żyzności gleby oraz odporności i wzrostu roślin.

Narzędzia:

Efektywne Mikroorganizmy o właściwiościach probiotycznych i regeneracyjnych.

Organiczny nawóz azotowy poprawiający właściwości fizyko-chemiczne i biologiczne gleby.

Krzemowo-zeolitowy nawóz, który uruchamia zawarte w glebie rezerwy substancji odżywczych jednocześnie utrzymując mikro- i makroskładniki w postaci dostępnej dla roślin

Działa stymulujący na wzrost i rozwój roślin oraz poprawia żyzność gleby.

Wpływ wapnowania oraz zastosowania naowzów użyźniających na strukturę gleby

Po lewej: gleba ciężka, okolice Szczebrzeszyna, zaznaczona przestrzeń obrazuje efekt zastosowania preparatu doglebowego - poluzowanie gleby.

Po prawej: gleba bardzo lekka, okolice kodnia, zastosowanie preparatu dogleowego na resztki pożniwne po kukurydzy spowodowało zagęszczenie struktury gleby.

Oferta Terapia